Doris x Islo

Vi har parat Doris Spinone del Mucrone och valpar väntas i mitten av juni.

Vi har valt en hane från kennel Spinone dei Morenici även denna gång, Islo dei Morenici.