Vera BIR, CERT , BIS 4,på utställning i Alfta. Syster Jazza excellent